Vzdělávací centrum pro obce a města

 

 

Aktuální kurzy:

 • připravujeme nové kurzy a semináře

Prezenční forma vzdělávání:

 • jednodenní aktualizační semináře a kurzy

 • e Learningové vzdělávací kurzy pro úředníky a zaměstnance, členy Rad a Zastupitelstev obcí a měst 

 • projekt:  Zvýšení kvality veřejných služeb obce nebo města

 • zajišťujeme přednášky, školení, včetně lektorského obsazení


Služba - Smluvní  poradenský a konzultační servis:

 • smluvní poradenská činnost pro obce a města  /  smluvní ujednání o přednostním vyřízení prostředbnictvím emailu do 24 h/
 • smluvní poradenská činnost pro  právnické osoby
 • k problematice zákona č. 106/1999 Sb., InfZ
 • administrace  dotací
 • administrace výběrového  řízení  pro obce, pro s.r.o., a.s.

 

  Poradenské centrum pro jednotlivce

           (Nejsme právníci ani advokáti)


     dle požadavku fyzické nebo právnické osoby nebo  na základě plné moci provádíme  službu - sepis různých  písemností: např. kupní
      smlouvy, darovací smlouvy,   různé žádosti apod. 


      Pro podnikatele -  OSVČ a právnické osoby

 1.    Nemůžete si dovolit sekretářku (asistentku), je pro Vás byrokracie noční můrou ?

Nabízíme:  administrativní  a kancelářské služby
                    VEDENÍ SPISOVÉ SLUŽBY  ZA velmi  PŘIJATELNÉ CENY

                                                                                                   ceník na vyžádání

NABÍZÍME:  ŠKOLENÍ K ZÁKONÍKU PRÁCE VČETNĚ NOVEL,

                                    oBČANSKÝ ZÁKONÍK  VČETNĚ NOVEL,

                                    KATASTRÁLNÍ ZÁKON, INSOLVENČNÍ ZÁKON, 

                                    ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

                                                                                 vše  s projekční prezentací, možné i v sídle objednatele  

nabízíme školení z oblasti etiky a psychologie: 

    


Kontakt

Centrum odborného vzdělávání a poradenství pro obce

Semín č.p. 188
535 01 Semín

+420 724 737 251 Zákon  č.159/2006

o střetu zájmu