Nabídka metodických materiálů

              vybranou metodiku včetně vzorů obdržíte na CD)

 •  organizační řád obce, organizační schéma
 •  pravidla pro vyřizování petic a stížností
 •  směrnice pro kontrolní a finanční výbory obcí
 •  vnitřní směrnice obce
 •  etický kodex úředníků a zaměstnanců  
 •  směrnice k vedení agendy obce
   směrnice k předání funkce
 •  směrnice o archivaci dokumentů obce a OÚ, spisová služba
 •  směrnice k vedení elektronické úřední desky
 •  směrnice k vedení kroniky obce / obsahuje smlouvu s kronikářem)
 •  směrnice k zimní údržbě místních komunikací
 •  směrnice k zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona  NOVÁ
 •  směrnice k cestovním náhradám  pro rok 2017
 •  metodický materiál k vydávání OZV, včetně vzorů
 •  jednací řád zastupitelstva obce
 •  jednací řád rady obce
 •  metodický materiál  k vydávání publikací obce a obecního časopisu
 •  metodický materiál k vymáhání pohledávek dle Daňového řádu
 •  směrnice  Pracovní řád OÚ
 •  směrnice k účetnictví obce
   směrnice pro nakládání s pohledávkami obce,  k zabezpečení finanční kontroly
   směrnice  Podpisová vzor, směrnice  odpisový plán
   směrnice  Pravidla prodeje bytů v majetku obce           NOVÁ
   směrnice  Pokyn starosty obce k zabezpečení os. údajů dle zák. 101/2000 Sb.,
   směrnice  Zásady pro poskytování příspěvků neziskovým organizacím a spolkům
                  z rozpočtu obce

          směrnice Pravidla prodeje pozemků z majetku obce  NOVÁ
          směrnice Domovní řád
          směrnice Provozní řád budov
          směrnice  Zřízení peněžních fondů      NOVÁ  
         
směrnice Pravidla k drobným opravám v nájemních bytech   NOVÁ

                      pro smluvní obce   jsou směrnice zdarma

         
 
 

 cena  vypracování směrnice dle požadavku obce    150 Kč

 Cena  za objednaný metodický materiál                 150 Kč

 Cena  směrnice výše uvedené                               100 Kč    

 
úhrada se provádí dobírkou. 
Kontakt

Centrum odborného vzdělávání a poradenství pro obce

Semín č.p. 188
535 01 Semín

+420 724 737 251