Nabídka metodických materiálů

              
 
 •  organizační řád obce, organizační schéma
 • protokol k předání funkce starosty obce   NOVÝ
 •  pravidla pro vyřizování petic a stížností
 •  směrnice pro kontrolní a finanční výbory obcí
 •  vnitřní směrnice obce
 •  etický kodex úředníků a zaměstnanců  
 •  směrnice k vedení agendy obce
   směrnice k předání funkce
 •  směrnice o archivaci dokumentů obce a OÚ, spisová služba
 •  směrnice k vedení elektronické úřední desky
 •  směrnice k vedení kroniky obce / obsahuje smlouvu s kronikářem)
 •  směrnice k zimní údržbě místních komunikací
 •  směrnice k zadávání veřejných zakázek mimo režim zákona  NOVÁ
 •  směrnice k cestovním náhradám 
 •  metodický materiál k vydávání OZV, včetně vzorů
 •  jednací řád zastupitelstva obce
 •  jednací řád rady obce
 •  metodický materiál  k vydávání publikací obce a obecního časopisu
 •  metodický materiál k vymáhání pohledávek dle Daňového řádu
 •  směrnice  Pracovní řád OÚ
 •  směrnice k účetnictví obce
   směrnice pro nakládání s pohledávkami obce,  k zabezpečení finanční kontroly
   směrnice  Podpisová vzor, směrnice  odpisový plán
   směrnice  Pravidla prodeje bytů v majetku obce           NOVÁ
 • pravidla pro prodej pozemků z majetku obce       NOVÁ
 •  směrnice  Zásady pro poskytování příspěvků neziskovým organizacím a spolkům
                    z rozpočtu obce
 • směrnice Domovní řád

              směrnice Provozní řád budov
              směrnice Zřízení peněžních fondů
              směrnice Pravidla k drobným opravám v nájemních obecních bytech
    

    

         
 

    

 
 
Kontakt

Centrum odborného vzdělávání a poradenství pro obce

Semín č.p. 188
535 01 Semín

+420 724 737 251