Poradenský a konzultační servis

 
Konzultace a poradenský servis poskytujeme  jako službu obcím na základě uzavřené Smlouvy o konzultačním a poradenském servisu

předplatné paušální částkou á  500 Kč/měsíčně  - na kalednářní rok  celkem 6 000 Kč.  

 
 Náplň  služby poradenského a konzultačního servisu:          
 
 • odborné konzutace a poradenský servis v oblasti ÚSC a veřejné správy podle zákona č. 128/2000 Sb., 250/2000 Sb.,
 • vypracování návrhů obecně závazných vyhlášek obcí nebo  kontrola a úprava  obcí zpracovaného návrhu
 • vypracování návrhů záměrů obce, návrhů rozhodnutí dle konkrétního zadání obce
 • vypracování návrhu smluv dle konkrétního zadání obce
 • vypracování návrhů směrnic dle konkrétního zadání obce
 • dlužné poplatky z OZV - vypracování návrhů dokumentů a dalších náležitosti dle Daňového řádu ( od výzvy až po návrh na exekuci)
 • dlužné nájemné z bytových a nebytových prostor - návrh dokumentu ( od první upomínky až po soudní vyklizení a exekuci vymožení dluhu)
 • dlužné nájemné z hrobového místa - návrh dokumentů (od první upomínky až po soudní vyklizení a exekuci vymožení dluhu)
 • konzulrace v oblasti zadavatelské činnosti dle zákona o veřejných zakázkách a činnosti spojené se zadáváním veřejných zakázek pro smluvní obce
 • operativní smluvní pomoc prostřednictvím e-mailové poradny do  24 hodin
 • další pomoc dle konkrétního zadání obce nebo příspěv. organizace
 • zpracování návrhu podkladů pro správní řízení včetně návrhu rozhodnutí
 • sepis smluv dle občanského zákoníku
 • sepis kupních smluv včetně  sepisu návrhu na vklad do KN
 • sepis smluv a písemností dle Zákoníku práce
 • sepis podání včetně odvolání dle Daňového řádu
 • sepis dohod o zrušení bytového spoluvladtnictví
 • příprava listin  k podání do Obchodního rejstříku  k založení s.r.o.,  nadačního fondu, společenství vlastníků bytových jednotek včetně  změn listin.
 • pomoc Obci  při obstarání  záležitostí týkajících se  Veřejného opatrovnictví 
 
 

Po obdržení Vaši objednávky ( i telefonicky)  Vám zašleme datovou schránkou  nebo emailem Smlouvu o poskytování poradenského a konzultačního

servisu k prostudování a následnému schválení v Radě nebo Zastupitelstvu obce a podepsání.

Součástí Smlouvy je i smlouva o ochraně osobních údajů dle  zákona GDPR.Kontakt

Centrum odborného vzdělávání a poradenství pro obce

Semín č.p. 188
535 01 Semín

+420 724 737 251