Poradenské centrum - informační sděleníDlouholeté odborné zkušenosti a praxe s přípravou
    smluvních dokumentů týkajících se nemovitostí


   nabízíme sepsání: 

 • kupní smlouvy
 • darovací smlouvy
 • směnné smlouvy
 • smlouvy o budoucích smlouvách
 • smlouvy o zřizování věcných břemen a služebností
  smlouvy o zřizování předkupního práva
 • smlouvy nájemní, pachtovní a o výpůjčce
 • dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví
  návrh na vklad do KN  
 • prohlášení vlastníka s vymezením jednotek v v budovách
  smlouvy o výstavbě


   Další služby:

 1. příprava návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 2. zajištění geometrických plánů pro rozdělení pozemků
  pro vyznačení staveb, zápis věcného břemene do KN
 3. sepis  plné moci 
 
  

(Nejsme právníci ani advokáti)

 
 
Kontakt

Centrum odborného vzdělávání a poradenství pro obce

Semín č.p. 188
535 01 Semín

+420 724 737 251