Poradenské centrum - informační sdělení

 

 

Dlouholeté odborné zkušenosti a praxe s přípravou
    smluvních dokumentů týkajících se nemovitostí

 

   nabízíme sepsání: 

 
 • kupní smlouvy včetně návrhu na vklad
 • darovací smlouvy včetně návrhu na vklad 
 • směnné smlouvy  včetně návrhu na vklad
 • smlouvy o budoucích smlouvách
 • smlouvy o zřizování věcných břemen a služebností
  smlouvy o zřizování předkupního práva   včetně návrhu na vklad 
 • smlouvy nájemní, pachtovní, o výpůjčce
 • dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví
  návrh na vklad do KN  
 • prohlášení vlastníka s vymezením jednotek v v budovách
  smlouvy o výstavbě
 • smlouva o dílo
 • rámcová smlouva
 
          k tomu připravíme i návrh  záměru obce  
 

 

   Další služby:

 1. příprava návrhů na vklad do katastru nemovitostí
 2. zajištění geometrických plánů pro rozdělení pozemků
  pro vyznačení staveb, zápis věcného břemene do KN
 3. sepis  plné moci 
 
  

(Nejsme právníci ani advokáti)

 
 
Kontakt

Centrum odborného vzdělávání a poradenství pro obce

Semín č.p. 188
535 01 Semín

+420 724 737 251