O nás

S našimi službami se setkáváte od roku 2006, kdy jsme  se zaměřili na metodickou pomoc, především obcím a městům.
Pořádáme kurzy a semináře pro starosty a místostarosty obcí, členy zastupitelstev, pracovníky a úředníky  obecních a městských úřadů.
V roce 2006 jsme zahájili i pořádání vzdělávacího kurzu pro začínající starosty a další představitele samosprávy, kdy jsme zaháili tří měsíční kurz Minimum pro starosty obcí, kde se starostové seznamují se všemi povinnostmi a úskalími jejich veřejné funkce, včetně všech povinností a způsobů řízení  obcí a měst. Za dobu konání kurzu (po každý komunálních volbách)  tímto kurzem prošlo  přibližně 800 starostů obcí a měst a 350 místostarostů. Náš kurz má přitažlivou formu, kterou každý z nově zvolených představitelů obce nebo města přivítá pro jeho obsah volený tak, aby byl co nejvíc přiblížen potřebám a znalostem novým představitelům obce  po celou dobu jejich funkčního období a získané  znalosti používat včetně všech  vzorových materálů při své každodenní práci pro obec či město. 

    • Mezi naše úspěšné projekty patří: vzdělávání pracovníků - kontrolorů Nejvyššího kontrolního úřadu                                                                                                                                                                      v Praze "Etika a vystupování úředníka
  •                        Zvýšení kvality veřejných služeb obce nebo města        
  •                        Vzdělávání pracovníků a úředníků Městský úřad Náchod
  •                        Vzdělávání zastupitelů ve smluvních obcích a městech                                                                                                    

 

Majitelka a zakladatelka

Marcela NEKVAPILOVÁ    vzdělání -  pedagogické, obor speciální pedagogika a psychologie, právní vědy
                                            držitelka certifikátů    Veřejné zakázky
                                                                              Stavební zákon a jeho použití
                                                                               Správní řád v praxi

                                                                               Zákon o střetu zájmů

                                                                               Zákon o svobodném  přístupu k informacím   (INFZ)

                                         
                                            byla  16 let starostkou obce, zakladatelka Obnovy venkova v Pardubickém          
                                            kraji

 

Náš lektorský tým tvoří lektoři s  dlouholetými odbornými  a praktickými zkušenostmi,

spolupracujeme s právníky a odbornými poradci.

 

 

 

Kontakt

Centrum odborného vzdělávání a poradenství pro obce

Semín č.p. 188
535 01 Semín

+420 724 737 251